Правила и условия

Последна актуализация: януари 7, 2020

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия ("Общи условия", "Общи условия"), преди да използвате уебсайта https://cammodelagency.com ("Услугата"), управляван от Onyx Defiant LLC ("нас", "ние" или "наш").

Достъпът Ви до Услугата и нейното използване се обуславя от приемането и спазването на настоящите Условия. Настоящите условия се прилагат за всички посетители, потребители и други лица, които желаят да получат достъп до Услугата или да я използват.

С достъпа до или използването на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от условията, нямате право на достъп до Услугата.

Комуникации

Със създаването на профил в нашата услуга се съгласявате да се абонирате за бюлетини, маркетингови или рекламни материали и друга информация, която можем да изпратим. Въпреки това можете да се откажете от получаването на някоя или всички тези комуникации от нас, като следвате връзката за отписване или инструкциите, предоставени във всеки имейл, който изпращаме.

Покупки

Ако желаете да закупите продукт или услуга, предоставяни чрез Услугата ("Покупка"), може да бъдете помолени да предоставите определена информация, свързана с Вашата Покупка, включително, без ограничение, номера на кредитната Ви карта, датата на изтичане на валидността на кредитната Ви карта, адреса за фактуриране и информацията за доставка.

Вие декларирате и гарантирате, че: (i) имате законното право да използвате кредитна карта(и) или друг(и) метод(и) на плащане във връзка с всяка покупка; и че (ii) информацията, която ни предоставяте, е вярна, точна и пълна.

Услугата може да използва услуги на трети страни с цел улесняване на плащането и завършването на покупките. С изпращането на информацията си вие ни предоставяте правото да предоставим информацията на тези трети страни при спазване на нашата Политика за поверителност.

Запазваме си правото да откажем или отменим вашата поръчка по всяко време по причини, включително, но не само: наличност на продукта или услугата, грешки в описанието или цената на продукта или услугата, грешка във вашата поръчка или други причини.

Запазваме си правото да откажем или отменим поръчката ви, ако има съмнение за измама или неразрешена или незаконна транзакция.

Наличност, грешки и неточности

Непрекъснато актуализираме предложенията за продукти и услуги в Услугата. Възможно е да има забавяне при актуализирането на информацията в Услугата и в рекламите ни на други уебсайтове. Информацията, намираща се в Услугата, може да съдържа грешки или неточности и да не е пълна или актуална. Възможно е в Услугата да има продукти или услуги с грешна цена, да са описани неточно или да не са налични и ние не можем да гарантираме точността или пълнотата на информацията, намерена в Услугата.

Затова си запазваме правото да променяме или актуализираме информацията и да коригираме грешки, неточности или пропуски по всяко време без предварително уведомление.

Съдържание

Нашата Услуга ви позволява да публикувате, свързвате, съхранявате, споделяте и по друг начин да предоставяте определена информация, текст, графики, видеоклипове или други материали ("Съдържание"). Вие носите отговорност за Съдържанието, което публикувате във или чрез Услугата, включително за неговата законност, надеждност и уместност.

Публикувайки Съдържание във или чрез Услугата, Вие заявявате и гарантирате, че: (i) Съдържанието е ваше (притежавате го) и/или имате право да го използвате и имате право да ни предоставите правата и лиценза, както е предвидено в настоящите Условия, и (ii) че публикуването на вашето Съдържание във или чрез Услугата не нарушава правата на неприкосновеност на личния живот, правата на публичност, авторските права, договорните права или други права на което и да е физическо или юридическо лице. Запазваме си правото да прекратим акаунта на всяко лице, за което е установено, че нарушава авторско право.

Вие запазвате всички свои права върху всяко Съдържание, което изпращате, публикувате или показвате във или чрез Услугата, и носите отговорност за защитата на тези права. Ние не поемаме никаква отговорност и не се ангажираме със Съдържание, което вие или трета страна публикувате във или чрез Услугата. Въпреки това, като публикувате Съдържание, използвайки Услугата, вие ни предоставяте правото и лиценза да използваме, променяме, публично изпълняваме, публично показваме, възпроизвеждаме и разпространяваме това Съдържание в Услугата и чрез нея. Вие се съгласявате, че този лиценз включва правото ни да предоставяме вашето Съдържание на други потребители на Услугата, които също могат да използват вашето Съдържание при спазване на настоящите Условия.

Onyx Defiant LLC има правото, но не и задължението да наблюдава и редактира цялото съдържание, предоставено от потребителите.

Освен това Съдържанието, което се намира във или чрез тази Услуга, е собственост на Onyx Defiant LLC или се използва с разрешение. Нямате право да разпространявате, променяте, предавате, използвате повторно, изтегляте, препращате, копирате или използвате споменатото Съдържание, изцяло или частично, за търговски цели или за лична изгода, без изрично предварително писмено разрешение от нас.

Сметки

Когато създавате акаунт при нас, вие гарантирате, че сте на възраст над 18 години и че информацията, която ни предоставяте, е точна, пълна и актуална по всяко време. Неточната, непълна или остаряла информация може да доведе до незабавно прекратяване на профила ви в Услугата.

Вие сте отговорни за поддържането на поверителността на Вашия акаунт и парола, включително, но не само, за ограничаване на достъпа до Вашия компютър и/или акаунт. Вие се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности или действия, които се извършват под Вашия акаунт и/или парола, независимо дали паролата Ви е в нашата Услуга или в услуга на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, след като разберете за всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на Вашия акаунт.

Нямате право да използвате като потребителско име име на друго физическо или юридическо лице или име, което не е законно достъпно за използване, име или търговска марка, които са обект на права на друго физическо или юридическо лице, различно от вас, без съответното разрешение. Нямате право да използвате като потребителско име име, което е обидно, вулгарно или неприлично.

Запазваме си правото да отказваме услуги, да прекратяваме акаунти, да премахваме или редактираме съдържание или да отменяме поръчки по наша преценка.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание (с изключение на съдържанието, предоставено от потребителите), характеристики и функционалност са и ще останат изключителна собственост на Onyx Defiant LLC и нейните лицензодатели. Услугата е защитена от авторското право, търговската марка и други закони на Съединените щати и други държави. Нашите търговски марки и търговски стил не могат да се използват във връзка с какъвто и да е продукт или услуга без предварителното писмено съгласие на Onyx Defiant LLC.

Връзки към други уеб сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или не се контролират от Onyx Defiant LLC.

Onyx Defiant LLC не контролира и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Ние не гарантираме за предложенията на нито едно от тези юридически/физически лица или техните уебсайтове.

Вие приемате и се съгласявате, че Onyx Defiant LLC не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или за които се предполага, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такива уебсайтове или услуги на трети страни.

Препоръчваме ви да се запознаете с общите условия и политиките за поверителност на всички уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване

Можем да прекратим или спрем акаунта ви и да забраним достъпа до Услугата незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по наше усмотрение, по каквато и да е причина и без ограничение, включително, но не само, при нарушаване на Условията.

Ако желаете да прекратите акаунта си, можете просто да преустановите използването на Услугата.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да останат в сила и след прекратяването, остават в сила и след прекратяването, включително, без ограничение, разпоредбите за собственост, отказ от гаранции, обезщетения и ограничения на отговорността.

Обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате Onyx Defiant LLC и нейните лицензополучатели и лицензодатели, както и техните служители, изпълнители, агенти, служители и директори, от и срещу всички искове, щети, задължения, загуби, отговорности, разходи или дългове и разноски (включително, но не само, адвокатски хонорари), произтичащи от или възникващи от: а) Вашето използване и достъп до Услугата, от Вас или от всяко лице, използващо Вашия акаунт и парола; б) нарушение на настоящите Условия, или в) Съдържание, публикувано в Услугата.

Ограничаване на отговорността

В никакъв случай Onyx Defiant LLC, нито нейните директори, служители, партньори, агенти, доставчици или филиали, не носят отговорност за каквито и да било косвени, случайни, специални, последващи или наказателни щети, включително, но не само, за загуба на печалби, данни, употреба, добра репутация или други нематериални загуби, произтичащи от (i) Вашия достъп до или използване, или невъзможност за достъп или използване на Услугата; (ii) поведение или съдържание на трета страна в Услугата; (iii) каквото и да е съдържание, получено от Услугата; и (iv) неоторизиран достъп, използване или промяна на вашите предавания или съдържание, независимо дали се основават на гаранция, договор, деликт (включително небрежност) или друга правна теория, независимо дали сме били информирани за възможността за такива щети, и дори ако се установи, че дадено средство за защита, посочено в настоящия документ, не е изпълнило основната си цел.

Отказ от отговорност

Използването на Услугата от Ваша страна е на Ваш собствен риск. Услугата се предоставя на принципа "КАКТО Е" и "КАКТО Е ДОСТЪПНО". Услугата се предоставя без каквито и да било гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, ненарушаване на права или начин на изпълнение.

Onyx Defiant LLC, нейните дъщерни дружества, филиали и лицензодатели не гарантират, че: а) Услугата ще функционира без прекъсване, ще бъде сигурна или налична в определено време или на определено място; б) всички грешки или дефекти ще бъдат отстранени; в) Услугата не съдържа вируси или други вредни компоненти; или г) резултатите от използването на Услугата ще отговарят на Вашите изисквания.

Изключения

Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени гаранции или изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, така че ограниченията по-горе може да не се прилагат за вас.

Приложимо право

Настоящите условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Южна Дакота, САЩ, без да се вземат предвид техните разпоредби за стълкновение на закони.

Неуспехът ни да приложим което и да е право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия бъде обявена за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на настоящите Условия ще останат в сила. Настоящите Условия представляват цялостното споразумение между нас по отношение на нашата Услуга и отменят и заместват всички предишни споразумения, които може да сме имали между нас по отношение на Услугата.

Промени

Запазваме си правото по свое усмотрение да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако промяната е съществена, ние ще предоставим поне 30-дневно предизвестие преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна, ще бъде определено по наша преценка.

Продължавайки да осъществявате достъп до или да използвате нашата Услуга след влизането в сила на промените, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, вече нямате право да използвате Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас.