18 U.S.C. 2257

18 U.S.C. 2257 atitikties pranešimas.

Partnerio ar bet kurioje su partneriu susijusioje svetainėje nebus jokios neteisėtos ir (arba) netinkamos medžiagos, įskaitant, bet neapsiribojant, vaikų pornografiją, išprievartavimą, incestą ar zoofiliją.

Partnerių filialai laikosi JAV 2257 atitikties reikalavimų.

Visi šioje svetainėje esančiuose vaizdiniuose pavaizduoti asmenys tokių vaizdinių kūrimo metu buvo aštuoniolikos metų amžiaus arba vyresni. Įrašus, kurių reikalaujama pagal Jungtinių Valstijų kodekso 18 antraštinės dalies 2257 skirsnį, susijusius su faktinio seksualinio elgesio vaizdiniais, saugo įrašų saugotojas.