18 U.S.C. 2257

Уведомление за съответствие с 18 U.S.C. 2257.

Партньорът или който и да е от свързаните с него сайтове няма да съдържа никакви незаконни и/или неприемливи материали, включително, но не само, детска порнография, изнасилване, кръвосмешение или зоофилия.

Партньорските филиали спазват изискванията на САЩ за съответствие с 2257.

Всички лица, които се появяват във визуални изображения, съдържащи се в този уебсайт, са били на възраст осемнадесет години или повече към момента на създаването на тези изображения. Записите, изисквани от раздел 2257 на дял 18 от Кодекса на Съединените щати, по отношение на визуалните изображения на действителни сексуални действия, се съхраняват от пазителя на записите.