Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: 7. januára 2020

Spoločnosť Onyx Defiant LLC (ďalej len "my", "nás" alebo "naša") prevádzkuje webovú stránku https://cammodelagency.com (ďalej len "služba").

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov pri používaní našej služby a o možnostiach, ktoré máte v súvislosti s týmito údajmi.

Vaše údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie služby. Používaním služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami. Ak nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov definované inak, pojmy použité v týchto zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich zmluvných podmienkach, ktoré sú dostupné na adrese https://cammodelagency.com.

Definície

 • Služba je webová stránka https://cammodelagency.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Onyx Defiant LLC
 • Osobné údaje znamená údaje o žijúcej osobe, ktorú možno na základe týchto údajov (alebo na základe týchto a iných informácií, ktoré máme k dispozícii alebo ktoré sa pravdepodobne dostanú do nášho vlastníctva) identifikovať.
 • Údaje o používaní sú automaticky zhromažďované údaje, ktoré sa generujú buď pri používaní služby, alebo zo samotnej infraštruktúry služby (napríklad dĺžka trvania návštevy stránky).
 • Cookies sú malé súbory uložené v zariadení (počítači alebo mobilnom zariadení).

Zhromažďovanie a používanie informácií

Zhromažďujeme niekoľko rôznych typov informácií na rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať a zlepšovať naše služby.

Typy zozbieraných údajov

Osobné údaje

Pri používaní našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vašej osoby ("osobné údaje"). Osobne identifikovateľné údaje môžu okrem iného zahŕňať:

 • E-mailová adresa
 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto
 • Súbory cookie a údaje o používaní

Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali s bulletinmi, marketingovými alebo propagačnými materiálmi a inými informáciami, ktoré by vás mohli zaujímať. Zasielanie akejkoľvek alebo všetkých týchto správ od nás môžete odmietnuť pomocou odkazu na odhlásenie alebo pokynov uvedených v každom e-maile, ktorý vám zašleme.

Údaje o používaní

Môžeme tiež zhromažďovať informácie o spôsobe prístupu k Službe a jej používaní ("Údaje o používaní"). Tieto údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho počítača (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré ste navštívili, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje.

Údaje o sledovaní a súboroch cookie

Na sledovanie aktivity na našej službe používame súbory cookie a podobné technológie sledovania a uchovávame určité informácie.

Súbory cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa odosielajú do vášho prehliadača z webovej stránky a ukladajú sa vo vašom zariadení. Používajú sa aj iné technológie sledovania, ako napr. majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu našej služby.

Svojmu prehliadaču môžete dať pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby informoval o odoslaní súboru cookie. Ak však súbory cookie neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej služby.

Príklady súborov cookie, ktoré používame:

 • Súbory cookie relácie. Na prevádzku našej služby používame súbory cookie relácie.
 • Súbory cookie s preferenciami. Na zapamätanie vašich preferencií a rôznych nastavení používame súbory cookie s preferenciami.
 • Bezpečnostné súbory cookie. Bezpečnostné súbory cookie používame na bezpečnostné účely.

Používanie údajov

Spoločnosť Onyx Defiant LLC používa zhromaždené údaje na rôzne účely:

 • Poskytovanie a údržba našich služieb
 • aby sme vás informovali o zmenách v našej službe.
 • Aby ste sa mohli zúčastňovať na interaktívnych funkciách našej služby, keď sa tak rozhodnete.
 • Poskytovanie zákazníckej podpory
 • zhromažďovanie analýz alebo cenných informácií, aby sme mohli zlepšovať naše služby.
 • Monitorovanie používania našej služby
 • zisťovanie, prevencia a riešenie technických problémov
 • Poskytovať vám novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o inom tovare, službách a podujatiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo o ktoré ste sa zaujímali, pokiaľ ste sa nerozhodli takéto informácie nedostávať.

Prenos údajov

Vaše informácie vrátane osobných údajov sa môžu prenášať do počítačov umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony o ochrane údajov môžu líšiť od zákonov vašej jurisdikcie.

Ak sa nachádzate mimo Spojených štátov a rozhodnete sa nám poskytnúť informácie, upozorňujeme, že údaje vrátane osobných údajov prenášame do Spojených štátov a spracúvame ich tam.

Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie takýchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom.

Spoločnosť Onyx Defiant LLC podnikne všetky primerané kroky potrebné na zabezpečenie bezpečného zaobchádzania s vašimi údajmi v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a žiadny prenos vašich osobných údajov sa neuskutoční do organizácie alebo krajiny, ak nie sú zavedené primerané kontroly vrátane zabezpečenia vašich údajov a iných osobných informácií.

Zverejňovanie údajov

Obchodná transakcia

Ak sa spoločnosť Onyx Defiant LLC zúčastní na fúzii, akvizícii alebo predaji aktív, vaše osobné údaje sa môžu preniesť. Predtým, ako sa vaše osobné údaje prenesú a začnú podliehať iným zásadám ochrany osobných údajov, poskytneme vám o tom oznámenie.

Právne požiadavky

Spoločnosť Onyx Defiant LLC môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že takéto konanie je nevyhnutné na:

 • Splnenie zákonnej povinnosti
 • Ochrana a obrana práv alebo majetku spoločnosti Onyx Defiant LLC
 • predchádzanie alebo vyšetrovanie možného protiprávneho konania v súvislosti so službou.
 • ochrana osobnej bezpečnosti používateľov služby alebo verejnosti
 • Na ochranu pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, ale nezabúdajte, že žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického ukladania nie je bezpečný. Hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Naše zásady týkajúce sa signálov "Nesledovať" podľa kalifornského zákona o ochrane online (CalOPPA)

Nepodporujeme službu Do Not Track ("DNT"). Do Not Track je predvoľba, ktorú môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači, aby ste informovali webové stránky, že nechcete byť sledovaní.

Funkciu Nesledovať môžete povoliť alebo zakázať na stránke Predvoľby alebo Nastavenia svojho webového prehliadača.

Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnávať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán, ktorí uľahčujú poskytovanie našej služby ("poskytovatelia služieb"), poskytujú službu v našom mene, vykonávajú služby súvisiace so službou alebo nám pomáhajú pri analýze používania našej služby.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom len na vykonávanie týchto úloh v našom mene a sú povinné ich nezverejňovať ani nepoužívať na iné účely.

Analytika

Na monitorovanie a analýzu používania našej služby môžeme využívať poskytovateľov služieb tretích strán.

 • Služba Google Analytics je služba webovej analýzy, ktorú ponúka spoločnosť Google a ktorá sleduje a informuje o návštevnosti webových stránok. Spoločnosť Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej služby. Tieto údaje sa zdieľajú s inými službami spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže zhromaždené údaje použiť na kontextualizáciu a personalizáciu reklám svojej vlastnej reklamnej siete. Svoju aktivitu na Službe môžete odmietnuť a sprístupniť službe Google Analytics nainštalovaním doplnku prehliadača Google Analytics na odmietnutie. Tento doplnok zabráni JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľať so službou Google Analytics informácie o aktivitách návštev. Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke Ochrana osobných údajov a podmienky spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Platby

V rámci Služby môžeme poskytovať platené produkty a/alebo služby. V takom prípade využívame na spracovanie platieb služby tretích strán (napr. spracovateľov platieb).

Údaje o vašej platobnej karte neukladáme ani nezhromažďujeme. Tieto informácie sa poskytujú priamo našim spracovateľom platieb, ktorí sú tretími stranami a ktorých používanie vašich osobných údajov sa riadi ich zásadami ochrany osobných údajov. Títo spracovatelia platieb dodržiavajú štandardy stanovené PCI-DSS, ktoré spravuje Rada pre bezpečnostné štandardy PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečné spracovanie platobných informácií.

Spracovatelia platieb, s ktorými spolupracujeme, sú:

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

Ochrana súkromia detí

Naša služba nie je určená osobám mladším ako 18 rokov ("deti").

Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám vaše dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromažďovali Osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O všetkých zmenách vás budeme informovať uverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Pred nadobudnutím účinnosti zmeny vás o tom budeme informovať e-mailom a/alebo výrazným oznámením v našej službe a aktualizujeme "dátum účinnosti" v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali tieto zásady ochrany osobných údajov a zisťovali ich prípadné zmeny. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov sú účinné po ich zverejnení na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás: admin@cammodelagency.com