Feltételek és feltételek

Utolsó frissítés: január 7, 2020

Kérjük, hogy az Onyx Defiant LLC ("mi", "mi" vagy "miénk") által üzemeltetett https://cammodelagency.com weboldal (a "Szolgáltatás") használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket ("Feltételek", "Általános Szerződési Feltételek").

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata a jelen Feltételek elfogadásához és betartásához kötött. A jelen Feltételek minden olyan látogatóra, felhasználóra és más személyre vonatkoznak, aki a Szolgáltatáshoz hozzáférni vagy azt használni kívánja.

A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Feltételek kötelező érvényűek. Ha nem ért egyet a feltételek bármely részével, akkor nem jogosult a Szolgáltatáshoz való hozzáférésre.

Kommunikáció

A szolgáltatásunkban fiók létrehozásával Ön beleegyezik abba, hogy feliratkozik hírlevelekre, marketing- vagy promóciós anyagokra és egyéb általunk küldött információkra. Ugyanakkor lemondhat arról, hogy bármelyik vagy az összes ilyen kommunikációt megkapja tőlünk, ha követi az általunk küldött e-mailekben található leiratkozási linket vagy utasításokat.

Vásárlások

Ha Ön a Szolgáltatáson keresztül elérhetővé tett terméket vagy szolgáltatást ("Vásárlás") kíván vásárolni, akkor Önt megkérhetjük, hogy adjon meg bizonyos, a Vásárlással kapcsolatos információkat, beleértve, korlátozás nélkül, a hitelkártyaszámát, a hitelkártya lejárati dátumát, a számlázási címet és a szállítási adatokat.

Ön kijelenti és garantálja, hogy: (i) Ön jogszerűen jogosult bármely hitelkártya(-k) vagy más fizetési mód(ok) használatára bármely Vásárlással kapcsolatban; és hogy (ii) az Ön által megadott információk igazak, helyesek és teljesek.

A szolgáltatás harmadik fél szolgáltatásait veheti igénybe a fizetés és a Vásárlások lebonyolításának megkönnyítése céljából. Az adatok megadásával Ön jogot biztosít számunkra arra, hogy az adatokat ezen harmadik feleknek az Adatvédelmi szabályzatunkban foglaltak szerint átadjuk.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor visszautasítsuk vagy töröljük megrendelését, többek között, de nem kizárólag a következő okokból: termék vagy szolgáltatás elérhetősége, hiba a termék vagy szolgáltatás leírásában vagy árában, hiba a megrendelésben vagy egyéb okok miatt.

Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk vagy töröljük a megrendelését, ha csalás vagy jogosulatlan vagy illegális tranzakció gyanúja merül fel.

Elérhetőség, hibák és pontatlanságok

Folyamatosan frissítjük a Szolgáltatás termék- és szolgáltatáskínálatát. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatáson és más weboldalakon megjelenő hirdetéseinkben késedelmesen frissítjük az információkat. A Szolgáltatásban található információk hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhatnak, és nem biztos, hogy teljesek vagy aktuálisak. Előfordulhat, hogy a termékek vagy szolgáltatások ára téves, pontatlanul vannak leírva vagy nem állnak rendelkezésre a Szolgáltatásban, és nem tudjuk garantálni a Szolgáltatásban található információk pontosságát vagy teljességét.

Ezért fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk vagy frissítsük az információkat, és kijavítsuk a hibákat, pontatlanságokat vagy kihagyásokat.

Tartalom

Szolgáltatásunk lehetővé teszi, hogy bizonyos információkat, szövegeket, grafikákat, videókat vagy egyéb anyagokat ("Tartalom") közzétegyen, linkeljen, tároljon, megosszon és más módon elérhetővé tegyen. Ön felelős a Szolgáltatásban vagy azon keresztül közzétett Tartalmakért, beleértve azok jogszerűségét, megbízhatóságát és megfelelőségét.

A Tartalomnak a Szolgáltatásban vagy azon keresztül történő közzétételével Ön kijelenti és garantálja, hogy: (i) a Tartalom az Öné (az Ön tulajdonában van) és/vagy Ön rendelkezik a felhasználási joggal, valamint a jelen Feltételekben meghatározott jogok és engedélyek megadásának jogával, és (ii) az Ön Tartalmának a Szolgáltatásban vagy a Szolgáltatáson keresztül történő közzététele nem sérti bármely személy vagy szervezet magánélethez fűződő jogait, nyilvánossághoz fűződő jogait, szerzői jogait, szerződéses jogait vagy bármely más jogát. Fenntartjuk a jogot, hogy megszüntessük bárkinek a fiókját, akiről kiderül, hogy szerzői jogot sért.

A Szolgáltatásban vagy a Szolgáltatáson keresztül beküldött, közzétett vagy megjelenített Tartalmakhoz fűződő jogai Önnél maradnak, és Ön felelős ezen jogok védelméért. Nem vállalunk felelősséget és felelősséget az Ön vagy bármely harmadik fél által a Szolgáltatásban vagy azon keresztül közzétett Tartalomért. A Tartalomnak a Szolgáltatás használatával történő közzétételével azonban Ön jogot és engedélyt ad nekünk az ilyen Tartalomnak a Szolgáltatásban és a Szolgáltatáson keresztül történő felhasználására, módosítására, nyilvános előadására, nyilvános bemutatására, reprodukálására és terjesztésére. Ön elfogadja, hogy ez az engedély magában foglalja azt a jogot, hogy az Ön Tartalmát a Szolgáltatás más felhasználói számára is elérhetővé tegyük, akik szintén felhasználhatják az Ön Tartalmát a jelen Feltételek szerint.

Az Onyx Defiant LLC-nek joga van, de nem kötelessége a felhasználók által nyújtott összes Tartalom ellenőrzésére és szerkesztésére.

Ezen túlmenően, a Szolgáltatásban vagy azon keresztül található Tartalom az Onyx Defiant LLC tulajdonát képezi, vagy az Onyx Defiant LLC engedélyével kerül felhasználásra. Ön nem terjesztheti, módosíthatja, továbbíthatja, újrafelhasználhatja, letöltheti, újra közzéteheti, másolhatja vagy használhatja az említett Tartalmat, akár részben, akár egészben, kereskedelmi célokra vagy személyes haszonszerzésre, a mi kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

Számlák

Amikor fiókot hoz létre nálunk, Ön garantálja, hogy elmúlt 18 éves, és hogy az Ön által megadott adatok mindenkor pontosak, teljesek és aktuálisak. A pontatlan, hiányos vagy elavult adatok a Szolgáltatásban lévő fiókjának azonnali megszüntetését eredményezhetik.

Ön felelős a fiókja és jelszava titkosságának megőrzéséért, beleértve, de nem kizárólagosan a számítógépéhez és/vagy fiókjához való hozzáférés korlátozását. Ön vállalja, hogy felelősséget vállal minden olyan tevékenységért vagy műveletért, amely az Ön fiókja és/vagy jelszava alatt történik, függetlenül attól, hogy a jelszava a mi szolgáltatásunkhoz vagy egy harmadik fél szolgáltatásához tartozik. A biztonság bármilyen megsértéséről vagy a fiókja jogosulatlan használatáról való tudomásszerzést követően haladéktalanul értesítenie kell minket.

Ön nem használhatja felhasználónévként egy másik személy vagy szervezet nevét, vagy olyan nevet vagy védjegyet, amely nem jogszerűen használható, és amely az Öntől eltérő más személy vagy szervezet jogainak hatálya alá tartozik, megfelelő engedély nélkül. Nem használhat felhasználónévként olyan nevet, amely sértő, vulgáris vagy obszcén.

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint megtagadjuk a szolgáltatást, megszüntetjük a fiókokat, eltávolítsuk vagy szerkesszük a tartalmat, vagy töröljük a megrendeléseket.

Szellemi tulajdon

A Szolgáltatás és annak eredeti tartalma (kivéve a felhasználók által biztosított Tartalom), jellemzői és funkciói az Onyx Defiant LLC és licencadói kizárólagos tulajdonát képezik és képezik. A Szolgáltatás szerzői jog, védjegy és egyéb törvények által védett mind az Egyesült Államokban, mind külföldön. Védjegyeink és védjegyeink az Onyx Defiant LLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatók fel semmilyen termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban.

Más weboldalakra mutató linkek

Szolgáltatásunk tartalmazhat olyan harmadik fél webhelyeire vagy szolgáltatásaira mutató linkeket, amelyek nem az Onyx Defiant LLC tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

Az Onyx Defiant LLC nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget harmadik felek weboldalainak vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi politikájáért vagy gyakorlatáért. Nem vállalunk garanciát ezen szervezetek/személyek vagy weboldalaik ajánlataiért.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Onyx Defiant LLC sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen harmadik felek weboldalain vagy szolgáltatásain keresztül elérhető tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata vagy azokra való támaszkodás okoz vagy állítólagosan okoz.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el az Ön által meglátogatott harmadik fél webhelyek vagy szolgáltatások általános szerződési feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Megszüntetés

Saját belátásunk szerint, előzetes értesítés vagy felelősségvállalás nélkül, bármilyen okból és korlátozás nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan a Feltételek megszegését, azonnal megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük az Ön fiókját és a Szolgáltatáshoz való hozzáférést.

Ha meg kívánja szüntetni a fiókját, egyszerűen felhagyhat a Szolgáltatás használatával.

A Feltételek minden olyan rendelkezése, amelynek természeténél fogva fenn kell maradnia a felmondás után is, beleértve, korlátozás nélkül, a tulajdonjogi rendelkezéseket, a szavatossági kizárásokat, a kártérítést és a felelősség korlátozását.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy védi, kártalanítja és mentesíti az Onyx Defiant LLC-t és annak licencvevőit és licencadóit, valamint azok alkalmazottait, vállalkozóit, ügynökeit, tisztviselőit és igazgatóit minden olyan követeléssel, kárral, kötelezettséggel, veszteséggel, felelősséggel, költséggel vagy adóssággal és kiadással (beleértve, de nem kizárólagosan az ügyvédi költségeket) szemben, amely a) a Szolgáltatás Ön vagy az Ön fiókját és jelszavát használó bármely személy általi használatából és hozzáféréséből ered, b) a jelen Feltételek megsértéséből, vagy c) a Szolgáltatásban közzétett tartalomból.

A felelősség korlátozása

Az Onyx Defiant LLC, illetve annak igazgatói, alkalmazottai, partnerei, ügynökei, beszállítói vagy leányvállalatai semmilyen esetben sem felelnek semmilyen közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy büntető jellegű kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, a nyereség, adatok, használat, goodwill vagy más immateriális veszteségek elvesztését, amelyek (i) a Szolgáltatáshoz való hozzáféréséből, használatából vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés vagy használatának képtelenségéből erednek; (ii) bármely harmadik félnek a Szolgáltatáson belüli magatartásából vagy tartalmából; (iii) a Szolgáltatásból szerzett bármely tartalomból; és (iv) az Ön átvitelének vagy tartalmának jogosulatlan hozzáféréséből, felhasználásából vagy megváltoztatásából, akár garancián, szerződésen, jogellenes károkozáson (beleértve a gondatlanságot is) vagy bármely más jogi elméleten alapul, függetlenül attól, hogy tájékoztattak-e minket az ilyen kár lehetőségéről, és még akkor is, ha az itt meghatározott jogorvoslatról kiderül, hogy nem érte el alapvető célját.

Felelősségi nyilatkozat

A Szolgáltatás használata kizárólag az Ön kockázatára történik. A Szolgáltatást "AZONOSAN" és "KÉSZENLÉTESEN" nyújtjuk. A Szolgáltatást bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül nyújtjuk, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra, a jogsértésmentességre vagy a teljesítés menetére vonatkozó hallgatólagos garanciákat.

Az Onyx Defiant LLC leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai és licencadói nem garantálják, hogy a) a Szolgáltatás megszakítás nélkül, biztonságosan vagy bármely adott időpontban vagy helyen elérhető lesz; b) a hibák vagy hiányosságok kijavításra kerülnek; c) a Szolgáltatás vírusoktól vagy más káros összetevőktől mentes; vagy d) a Szolgáltatás használatának eredményei megfelelnek az Ön igényeinek.

Kizárások

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé bizonyos garanciák kizárását, illetve a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre.

Irányadó jog

A jelen Feltételeket az Egyesült Államokban, Dél-Dakota államban érvényes törvények szabályozzák és értelmezik, tekintet nélkül a kollíziós jogi rendelkezésekre.

A jelen Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének érvényesítésének elmulasztása nem minősül e jogokról való lemondásnak. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését a bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, a jelen Feltételek fennmaradó rendelkezései érvényben maradnak. A jelen Feltételek képezik a teljes megállapodást kettőnk között a Szolgáltatással kapcsolatban, és hatályon kívül helyeznek és felváltanak minden korábbi megállapodást, amely a Szolgáltatással kapcsolatban közöttünk létrejött.

Változások

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük ezeket a feltételeket. Ha a módosítás lényeges, legalább 30 nappal az új feltételek hatályba lépése előtt értesítést küldünk. Azt, hogy mi minősül lényeges módosításnak, saját belátásunk szerint határozzuk meg.

Azzal, hogy a módosítások hatályba lépését követően továbbra is hozzáfér vagy használja a Szolgáltatásunkat, Ön elfogadja, hogy a módosított feltételek kötelező érvényűek. Ha nem ért egyet az új feltételekkel, a továbbiakban nem jogosult a Szolgáltatás használatára.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése van a jelen Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.