18 U.S.C. 2257

18 U.S.C. 2257 meddelande om efterlevnad.

Partner eller någon av partners anslutna webbplatser kommer inte att innehålla olagligt och/eller stötande material, inklusive, men inte begränsat till, barnpornografi, våldtäkt, incest eller bestialitet.

Partnerbolag uppfyller kraven för efterlevnad av US 2257.

Alla personer som förekommer i någon visuell avbildning på denna webbplats var 18 år eller äldre vid tidpunkten för skapandet av sådana avbildningar. De register som krävs enligt avsnitt 2257 i avdelning 18 i Förenta staternas kod med avseende på visuella avbildningar av sexuellt uttryckligt beteende förs av registerhållaren.