Επεξήγηση του προγράμματος θυγατρικών του Chaturbate

Chaturbate

Το Chaturbate είναι ένας από τους κορυφαίους ιστότοπους με κάμερες στο διαδίκτυο. Διαθέτει όλα όσα θα μπορούσε να ζητήσει κάθε μοντέλο, θαυμαστής ή συνεργάτης, συμπεριλαμβανομένης της εξαιρετικής επισκεψιμότητας, των χρήσιμων χαρακτηριστικών και του υψηλού μεριδίου εσόδων. Διαθέτει μια μεγάλη κοινότητα και είναι δυνατόν να δείτε νέα μοντέλα να ξεκινούν κάθε μέρα.

Περίληψη

 • Ένα από, αν όχι το το πιο δημοφιλές cam sites σε απευθείας σύνδεση
 • Όλοι οι 18+ μπορούν να παίξουν στον ιστότοπο
 • Μπορούν να δουν κάμερες δωρεάν, τα μοντέλα μπορούν επίσης να πάνε ιδιωτικά με τους θαυμαστές τους
 • Εφαρμογές & bots που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μοντέλα για να βελτιώσουν την εμπειρία τους στο δωμάτιο

Ξεκινήστε εδώ

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στο Chaturbate

If you’re curious about how to make money from Chaturbate without needing to be a cam model, the Chaturbate affiliate program may be right up your alley. Not only do they provide you with advertising tools to succeed, but they also have generous offerings no matter how you promote their service. You can also make money by referring models, patrons, and other affiliates/webmasters.

The Chaturbate Affiliate Marketing Program Details

Ως Chaturbate affiliate, you can potentially generate significant income by promoting the site’s features and encouraging users to sign up or purchase tokens.

The heart of the Chaturbate affiliate marketing program lies in revenue sharing – a concept that benefits both affiliates and the company itself. Affiliates receive a generous commission based on each new user they refer who signs up using their unique tracking link. This commission is calculated based on lifetime earnings from those referred users’ token purchases.

Users buy tokens that can be used to tip performers during live webcam shows or participate in private sessions. As an affiliate marketer for Chaturbate, your commission is directly linked to these token purchases made by referred users.

Transparency plays a vital role in ensuring trust between Chaturbate and its affiliates. The company provides real-time tracking statistics through comprehensive analytics tools accessible within your account dashboard. This allows you to monitor your performance closely – track clicks generated by your promotional efforts and gauge conversion rates effectively.

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στο Chaturbate!

Referring Members to Chaturbate

With two options available, you can earn up to $1.00 USD per sign-up or opt for the 20% revenue share model.

The first option allows you to earn $1.00 USD for every member who signs up through your referral link. While this may seem like a straightforward and easy way to make money, many affiliate marketers choose the second option: the 20% revenue share.

Why does this option tend to be more popular? Well, it all comes down to potential earnings. When you opt for the revenue share model, you will receive 20% of every dollar your referred members spend on Chaturbate.

Here’s where things get interesting – imagine if one of your referred members is a whale. A “whale” refers to someone who is an extremely big spender.l

Having just one whale among your referred members can significantly boost your earnings.

Imagine if this whale spends hundreds or even thousands of dollars on Chaturbate – with each dollar spent contributing towards your 20% revenue share! The potential payout becomes much greater than simply earning $1 per sign-up.

Referring Models to Chaturbate

When you refer a broadcaster to Chaturbate, and they generate a minimum earning of $20, you will receive a payment of $50 from Chaturbate itself. The best part? You are not restricted in terms of the type of link you use to get them signed up – any link will do!

This is an excellent opportunity for those with strong networking skills or connections within the adult entertainment industry.

You must select potential broadcasters who exhibit promising qualities and have an aptitude for captivating audiences online. Whether they are seasoned performers seeking new platforms or aspiring talents looking for exposure, identifying individuals with exceptional charisma and talent will greatly increase your chances of earning that coveted $50 referral reward.

Referring Webmasters and Other Affiliates to Chaturbate

The program doesn’t just limit your earning potential to your own referrals and rewards you for referring other webmasters or affiliates. By doing so, you can earn a remarkable 5% of their lifetime earnings.

When you refer someone to join the Chaturbate affiliate program, they become part of your referral network. Anytime they make money through this affiliation, whether from new sign-ups or token purchases by users referred, you automatically receive a 5% commission on their earnings.

Imagine having five highly successful affiliates who consistently rake in impressive revenues through promoting Chaturbate. With each affiliate earning $10,000 per month, your continuous 5% commission would amount to an astounding $2,500 without lifting a finger! And that’s just from one tier – if those affiliates were themselves referring others and building their networks, your earnings could skyrocket even further!

Chaturbate Affiliate Deep Linking

If you don’t know what deep linking is, it allows you to link to specific pages on the website with your affiliate link, so if you want to link to a specific room, you can. Some of the deep linking options include:

 • Broadcaster signups
 • The current most popular room
 • Top individual room in different categories like a couple, male, female, and trans
 • The home page by tag if your audience is in a certain niche
 • Links to models on different continents if you have international traffic

All these can be used to tailor the landing page your traffic is sent to, which is great for you because a more tailored experience means higher conversions.

Promo Tools Offered on Chaturbate

Chaturbate offers a number of great promotional tools at your disposal. From animated or static banners to embeds and popups, you’ll have an entire ensemble of advertising and marketing tools. Their suite of tools include

 • Banners
 • Embeds
 • Popups
 • Text ads
 • Cam listings
 • Instant messenger ads

And if you’re a programmer, you can use their API to embed who’s online onto your own website.

White Label Chaturbate

One of the key features of the Chaturbate Affiliate Marketing Program is its offering of white-label websites. This unique option allows individuals to create their own branded version of Chaturbate, complete with logos and color schemes. It’s like having your customized version of the popular adult entertainment platform.

The beauty of white-label websites lies in their ability to tap into dedicated or reliable traffic sources. If you already have a website or online platform that attracts a significant number of visitors, creating a white-label site can be a smart move to leverage this existing audience for earning potential.

Additionally, having control over branding elements allows you to tailor your website’s appearance according to what resonates best with your target audience. By incorporating your color scheme and logo, you can create a cohesive visual identity that aligns with the interests and preferences of those you aim to attract.

Payout Information with the Chaturabe Affiliate Program

Chaturbate pays out its affiliates twice a month when a $50 threshold has been met. It is possible to get paid out daily or whenever you want if you pay a small fee. Depending on the method of payment, you may have a processing fee. As of January 2020, the various payout methods and fees look like this:

 • Επιταγή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς (χωρίς τέλος επεξεργασίας)
 • Payment by ePayService (0.6% Processor Fee, or $0.06 on every $10.00)
 • Πληρωμή μέσω ePayments (χωρίς τέλος επεξεργασίας)
 • Πληρωμή μέσω άμεσης κατάθεσης (χωρίς τέλος επεξεργασίας, μόνο στις ΗΠΑ)
 • Επιταγή που αποστέλλεται με Fed Ex ($40.00 τέλος επεξεργασίας στις ΗΠΑ, $80.00 διεθνώς)
 • Πληρωμή μέσω καλωδίου ($45.00 Τέλος επεξεργασίας)
 • Πληρωμή μέσω Paxum ($0.50 τέλος επεξεργασίας)
 • Πληρωμή μέσω COSMO Pay ($1.00 Τέλος επεξεργασίας)
 • Πληρωμή μέσω Bitcoin ($3.00 Τέλος συναλλαγής επεξεργασίας)

If you’re looking for a great cam model affiliate program to promote, Chaturbate provides great tools and great earning potential. You can refer everyone from models, patrons, to other affiliates. Click here to sign up for the Chaturbate affiliate program. 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στο Chaturbate!

Για να μάθετε περισσότερα για Chaturbate και διαβάστε μια πλήρη επισκόπηση και κριτική της πλατφόρμας, κάντε κλικ εδώ. Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος στο Chaturbate, κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε χρήματα σήμερα.

Περισσότερες πληροφορίες για το Chaturbate:

Chaturbate

Το Chaturbate είναι ένας από τους κορυφαίους ιστότοπους με κάμερες στο διαδίκτυο. Διαθέτει όλα όσα θα μπορούσε να ζητήσει κάθε μοντέλο, θαυμαστής ή συνεργάτης, συμπεριλαμβανομένης της εξαιρετικής επισκεψιμότητας, των χρήσιμων χαρακτηριστικών και του υψηλού μεριδίου εσόδων. Διαθέτει μια μεγάλη κοινότητα και είναι δυνατόν να δείτε νέα μοντέλα να ξεκινούν κάθε μέρα.

Πλατφόρμα

Υποστήριξη

Πληρωμή

Κυκλοφορία

Περίληψη

 • Ένα από, αν όχι το το πιο δημοφιλές cam sites σε απευθείας σύνδεση
 • Όλοι οι 18+ μπορούν να παίξουν στον ιστότοπο
 • Μπορούν να δουν κάμερες δωρεάν, τα μοντέλα μπορούν επίσης να πάνε ιδιωτικά με τους θαυμαστές τους
 • Εφαρμογές & bots που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μοντέλα για να βελτιώσουν την εμπειρία τους στο δωμάτιο

Summary of the Chaturbate Affiliate Program

The Chaturbate Affiliate Marketing Program is a lucrative opportunity for affiliates to earn income by promoting the site’s features and encouraging users to sign up or purchase tokens. Affiliates can generate earnings through various ways, such as referring new members, models, webmasters, and other affiliates.

When affiliates refer new members to Chaturbate using their unique tracking link, they can earn up to $1.00 USD per sign-up. Alternatively, they can choose a 20% revenue share model, receiving a percentage of the referred user’s token purchases for their lifetime on the platform.

Affiliates can also earn money by referring models to Chaturbate. If an affiliate refers a broadcaster who generates at least $20 in earnings, they will receive a payment of $50 from Chaturbate.

Additionally, affiliates can refer webmasters and other affiliates to the Chaturbate program. Every webmaster or affiliate referred by an affiliate that generates earnings on the platform will receive a 5% commission on their lifetime earnings.

Είστε δημιουργός περιεχομένου; Πάρτε το 2023 έρευνα κερδών εδώ! Μόνο 13 ερωτήσεις!
Αποκτήστε ένα κουπόνι 75% για να SubToMy.com για τη συμμετοχή σας!
💰 Πέντε τυχαία επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα λάβουν $100! 💰
(Σημείωση: η έρευνα είναι στα αγγλικά)